Kaltsiumkarbiidmeetod – kaltsiumkarbiid reageerib niiskusega ning mõõdetakse tekkiv atsetüleeni rõhk. Saadud rõhust tuletatakse niiskuse sisaldus seinamaterjalis.

 

GANNI pilt