Keldrid, vundamendid, seinad niisked?

Halb sisekliima? Suur soojakadu? Viimistlus ei püsi? Hallitus või seened võtavad võimust? Niisked sooldunud laigud seintel? Lihtne ja toimiv lahendus niiskusprobleemidele on Drymati müürikuivatustehnoloogia.

Drymat Baltic OÜ

Drymat®Systeme seadmete edasimüüja Eestis, Lätis, Leedus ja Soomes.


Drymat Baltic OÜ müüb ja paigaldab Drymat®Systeme'i seadmeid, mis tõkestavad kapillaarniiskuse sissetungi ja kuivatavad müüritise.

Drymat®Systeme on välja töötanud tehnoloogia, mis kuivatab vundamendi seintest ja taldmikust tõusva kapillaarse niiskuse tõttu märgunud seinad ning tõkestab edaspidise niiskuse tõusu.

Tehnoloogia põhineb elektrofüüsikalisel meetodil ning on uuemaid abinõusid kapillaarniiskuse sissetungi vastu. Meetod on tunnustust leidnud alternatiiv mehhaanilistele või keemilistele meetoditele (injektsioon) niiskuse sissetungi tõkestamisel.

Kasutust on see leidnud nii Saksamaal, Taanis, Venemaal kui ka mujal Euroopa maades. Elektrofüüsikalise meetodi kasutamine müüritisest kapillaarniiskuse eemaldamise meetmena on 15.01.2011 kantud ka üleeuroopalisse standardisse ÖNORM B 3355-2 / Austria.


Eeskujulik ettevõte

Miks kasutada Drymat®Systeme seadmeid

Lisaks hoone üldseisukorra paranemisele:

  • Enam ei ole vaja tegeleda niisketest seintest tulenevate kahjustuste pideva likvideerimisega. Kuiva seina puhul jääb viimistlus pidama nii seinte sise- kui välispindadel. Enam ei teki seinu murendavaid ning viimistlust kahjustavaid niiskus- ega soolalaike (salpeeter).

  • Müüritise isolatsiooniomadused paranevad märgatavalt. Kuiv müüritis aitab kokku hoida kuni 65% kütteenergiat.

  • Õhk muutub kuivemaks. Lõpeb nii tervist kui hoonet kahjustavate hallitusseente vohamine. Kaovad ebameeldivad lõhnad.

Tasub teada!

  • Seinte kuivamise periood kestab sõltuvalt objektist 6-18 kuud, millest edasi toimub hoone kuivuse säilitamine ehk kapillaarniiskuse sissetungi ärahoidmine (seade jääb alaliselt seinale).
  • Seade töötab hooldusvabalt – vajalik on vaid alaline seadme hoidmine vooluvõrgus.
  • Seadme energiakulu on väike.
  • Seadme eluiga on vähemalt 30 aastat.
  • Seadme paigaldamisega ei kaasne täiendavaid suuremahulisi ehitustöid – ei toimu müüride läbisaagimist, sügavpuurimist, üleskaevamist. (Muuhulgas on see oluline muinsuskaitse seisukohast).
  • Seadme tulemuslik kasutamine eeldab, et otsese vee ligipääs hoone konstruktsioonidele on likvideeritud (kalded majast eemale juhitud, sadevesi eemale juhitud) ning puuduvad seinasisesed lekked.

Seadme tööprintsiip

Lihtsustatult selgitades põhineb seadme toimimine asjaolul, et maapind on negatiivse laenguga ning andes seinas olevale niiskusele positiivse laengu hakkab niiskus liikuma seinast tuldud teed - kapillaare mööda - tagasi pinnasesse (füüsikaseaduste kohaselt "+" ja " - " tõmbuvad). Kui niiskus on seinast välja juhitud, jääb pinnasega kokkupuutuvat hoone osa ümbritsema seadme poolt tekitatud aktiivbarjäär, mis tõkestab edasise niiskuse sissetungi.Tasub teada!

Mõnedel juhtudel kasutatakse niiskusprobleemidest vabanemiseks niiskusimurit. Kui probleemide algpõhjus peitub vundamendi taldmiku/seinte kaudu sisenevas ning kapillaaride kaudu ülespoole trügivas niiskuses, siis ainult niiskusimuriga õhust niiskuse imamine probleemi ei lahenda. Seda põhjusel, et imuriga kogutav niiskus pärineb seintest ning niiskuse sissetung seina sisse (vundamendi kaudu) on puuduliku või lausa puuduva hüdroisolatsiooni tõttu lõppematu. Probleemi lahendab niiskuse sissetungi tõkestamine.


Kui valid meie teenuse...

Kõige esimeseks sammuks on põhjalik objekti ülevaatamine ning probleemi põhjus(t)e tuvastamine. Hinnatakse müürikuivatusseadmete sobivust niiskusprobleemi lahendamiseks, valitakse sobivaim mudel.


Enne seadme paigaldamist kaardistatakse:
• müüritise niiskustase
• seinte ja ruumide temperatuur.


Erinevate mudelite paigaldus on erineva töömahuga. Mudeliga M2030 ei kaasne suuremahulisi töid, paigalduseks kulub 1h. Mudeli M2030 EO+ paigaldamisega kaasneb elektroodide paigaldus, ajakulu sõltub konkreetsest objektist. Seadmete paigaldus nõuab ühendust vooluvõrguga.


Peale seadme paigaldamist viiakse läbi kordusmõõtmised niiskuse vähenemise hindamiseks.
Kuivamise protsess kestab keskmiselt 6 - 18 kuud.

Esimesed kuivamis-tulemused Tartus

Tartu Tähetorn katsetas 6 kuu jooksul müürikuivatusseadet Drymat M2030. Tulemused olid rõõmustavad.

Loe lähemalt