Kapillaarniiskus

Kõik müüri/seinamaterjalid omavad teataval määral kapillaarset imavust. Vundamendi seintest ja taldmikust tõusev niiskus võib mööda kapillaare tõusta kuni 1,8 meetrini maapinnast. Üles ei tõuse mitte üksnes vesi, vaid veega koos liiguvad kapillaare mööda üles ka vees lahustunud soolad, mis vee aurustudes seinte pinnakihi all kristalliseeruvad. See põhjustab seinalt krohvi murenemise ja värvi koorumise. Kapillaarimavust saab likvideerida kas traditsiooniliste meetoditega, mis alati head tulemust ei garanteeri, kuid on sellele vaatamata äärmiselt ressursimahukad – seda nii töö, aja kui kulude mõttes või võib selleks kasutada elektrofüüsikalist meetodit, mis on võimalikest abinõudest uusim, ääretult lihtne ja tõhus.

Kuidas see kõik käib?

Põhjalikud analüüsid. Milleks?

Aegajalt võib esineda üksikjuhtumeid, kus Drymat®Systeme osutub märja müüritise kuivatamisel abituks. Meie põhimõtteks on asjatult mitte eksperimenteerida, vaid viia iga objekti puhul läbi eelnev põhjalik analüüs. See tähendab, et paigaldame Drymati süsteemi teile ainult siis, kui väljavaated edu saavutamiseks on suured. Enamike objektide puhul see nii ka on.


Võimalikud takistused

  1. Kuna niiskuseemalduse elektrofüüsikaline meetod põhineb elektroosmoosil (mis on ideaalne ülespoole tõusva kapillaarniiskuse püsivaks eemaldamiseks), on oluline välja selgitada, et objektil ei esineks rõhu all olevat vett/veesooni.
  2. Drymati süsteemi võib kasutuks muuta veel üks harvaesinev tegur – vee pH tase alla 4. Selle võib esile kutsuda nt ümbritsevate põldude väetamisest tingitud ülisuur orgaaniline koormus.

Mõõtmised hoones

Enne seadme paigaldamist tehakse hoones kindlaks

  • müüritise niiskustase
  • seinte ja ruumide temperatuur
  • suhteline õhuniiskus.

Saadud andmete põhjal otsustatakse muuhulgas seadme paigaldamise asukoht.


Lihtne paigaldus

Seadme paigaldus nõuab vaid mõnda kruviauku ja võimalust vooluvõrguga ühendamiseks. Seadme Drymat M 2030 EO+ paigaldus nõuab lisaks seadme paigaldamisele ka anoodide ja katoodide paigaldamist seintesse ja põrandasse. Kasutusel on kvaliteetsed ja pikaealised (titaan-vask) elektroodid.

Pärast seadme paigaldamist kohandatakse ja optimeeritakse seadme parameetrid vastavalt hoone eripäradele. Rakendatava pinge suurus sõltub müüritises oleva niiskuse määrast. Tegemist on madalpingega.

Kuivamise protsess


Pärast Drymati paigaldamist on vaja natuke kannatust – olenevalt objekti eripäradest kestab elektrofüüsikaline niiskuseemaldus keskmiselt 6 – 18 kuud.
Kuni 3 kuu möödumisel paigaldamisest viiakse läbi kontrollmõõtmised, mis näitavad kuivamise tulemusi. Vajadusel saab protsessi optimeerimiseks vastavaid mõjuparameetreid kohandada.
Kuivamise protsess dokumenteeritakse kuni garantiiliste näitajate saavutamiseni, mis saavutatakse, nagu juba öeldud, 6 – 18 kuu möödudes.
Seade jääb pärast kuivamise protsessi hoone lahutamatu osana edasi töösse (täielikult hooldusvabana). See takistab niiskuse taas-sissetungi ning hoone jääb kuivaks. Säilib saavutatud elukeskkonna kvaliteet.