Kasutusjuhend

Seadme võib paigaldada keldrisse või esimesele korrusele. Võimalusel paigaldada seade seinale. Seadme tööks on vajalik ühendus vooluvõrguga.

Seadme kaugus elektrijuhtmetest ja pistikutest peab olema vähemalt 30 cm, elektrikilbist, elektrigeneraatorist või elektripaneelidest vähemalt 2 m.

Niiskusmõõtmised viiakse läbi Drymat Baltic OÜ volitatud esindaja poolt. Mõõtmised tehakse üksnes seintes, kasutades GANN  UNI 2 kontrollerit või GANN kaltsium-karbiidmeetodit.

Mõõtmisi ei tohi teha akende, vihmaveetorude või ventilatsioonitorude all.

Seadme asukoha muutmine ja vooluvõrgust eemaldamine on keelatud. Drymat Systeme seade peab pidevalt töös olema (v.a. lühiajalised elektrikatkestused).

Seinal toimuv kristalliseerumine: 3 esimese kuu jooksul võib tekkida seina pinnale soola, juba olemasolevate soolalaikude puhul võib sooldunud ala laieneda.

Seadme efektiivsuse tagamiseks peab seadme kasutaja likvideerima otsese vee juurdepääsu hoone konstruktsioonidele, samuti likvideerima seinasisesed lekked(katkised torud) ning vajadusel viima maapinna kalded majast eemale.

Kommunikatsioon seadmega toimub ainult infrapuna-andmeliidese COM-Interface/RS232 (kaugjuhtimispult) kaudu, mida valdab Drymat Baltic OÜ.

LCD-ekraan

Ekraan lülitub sisse infrapuna-andmeliidest kasutades.

Ekraan kajastab kehtiva režiimi parameetreid ja töötunde.

Riistvaravea korral kuvatakse ekraanile kehtivate parameetrite asemel viga.

LCD-taustatuli kustub 60 sekundi möödumisel.

LED-tuled

Roheline LED-tuli näitab seadistatud pinge sobivust.

Värelev kollane LED-tuli näitab impulsside genereerimist.

Mõlemad (kollane/roheline) tuled jäävad püsivalt põlema. Kui tuled ei põle, siis kontrollida seadme ühendust vooluvõrguga.

Punane LED-tuli näitab viga.

Vea ilmnemisel (punane LED-tuli) või muude küsimuste korral palume võtta ühendust Drymat Baltic OÜ-ga kas meili teel  info@drymat.ee või tel. +372 509 7930 (E-R 9.00 – 17.00)

 

 

Garantiitingimused seadmetele
Drymat M2030, Drymat M2030EO+

Tootja garantii materjali- ja tootmisvigade kõrvaldamiseks on 2 aastat. Kui Drymat Systeme seadme garantii kehtivuse ajal ilmnevad materjali ja/või tootmisvigade tõttu tekkinud defektid, parandatakse need tasuta või asendatakse defektne seade uue seadmega.

Garantii kaotab kehtivuse, kui Drymat Systeme seadet on vigastatud, eemaldatud sellelt plommid või kui seadme asukohta on muudetud ilma Drymat Baltic OÜ volitatud esindaja juuresolekuta.

Garantii algab seadme ostu-müügilepingu sõlmimise kuupäevast.