Elektrimahtuvuse mõõtmine: mitte-invasiivne meetod, niiskuse määramine seina pinnalt sügavuseni 1,5 – 2 cm.

 

Elektrimahtuvuse mõõtmine on täielikult müüritist mittepurustav mõõtemeetod (sagedussignaal, elektromagnetvälja mõõtmine).

Kasutame kvaliteetseid Saksamaal toodetud GANN mõõteriistu. Elektrimahtuvuse mõõtmise seade: GANN Hydromette UNI 2 / aktiivelektrood B60.

 

Gann muna